Haspeltechniek
Privacyverklaring

Privacy en Cookie verklaring Haspeltechniek

Haspeltechniek, onderdeel van Hamer B.V. gevestigd aan de Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

www.haspeltechniek.nl
Stadhoudersmolenweg 23
7317 AV Apeldoorn
Info@haspeltechniek.nl
055 312 60 00

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haspeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode en plaats

Met wie worden u gegevens gedeeld?

Wanneer u via www.haspeltechniek.nl een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner uw naam, (email)adres en telefoonnummer van ons. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om uw vraag of de overeenkomst die u met hem aangaat te kunnen uitvoeren. Haspeltechniek kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van onze verkooppartners met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende partij.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fojagroep.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haspeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze diensten en producten
 • Het maken en toezenden van informatie en offertes

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haspeltechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Contactformulier
  Persoonsnaam, bedrijfsnaam en E-mailadres en telefoonnummer worden maximaal 1 maand bewaard..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haspeltechniek maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van haspeltechniek.nl voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Haspeltechniek ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen de volgende keer dat u op de site langskomt waardoor u automatisch aangemeld wordt. Als u in uw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Hotjar

Haspeltechniek gebruikt Hotjar om de gebruikerservaring / gebruiksvriendelijkheid van onze website te meten. Hotjar verzameld anonieme gebruiksinformatie van onze website, waaronder de pagina’s die u bezoekt en genereert heatmaps op basis van muisbeweging / klikken. Hotjar verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haspeltechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fojagroep.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Haspeltechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haspeltechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@fojagroep.com.

Ga naar offerte Ga naar vergelijker Contact opnemen